ابزار آلات دستگاه گچ پاش

گلوله اسفنجی

ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش

شلنگ آب و هوا

شلنگی جهت هدایت آب و هوا از پمپ آب و پمپ هوا به سرنازل

روتور

قطعه ای فلزی و مارپیچی که با چرخش درون استاتور ، ملات را به سوی نازل میراند.

براکت نگهدارنده

قطعه ای فلزی جهت نگهداری پروانه همزن

شیرمغناطیسی

قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب

شفت تمیزکننده

ابزاری جهت تمیز کردن محفظه ملات بعد از اتمام پاشش

پروانه همزن

ابزار مارپیچی جهت ترکیب آب با گچ یا سیمان و تولید ملات

استاتور

قطعه ای فلزی با دیواره داخلی لاستیکی که با کمک روتور ملات آماده شده را به سوی نازل می راند.

کد پستی

1968855151

فکس

021-88674299

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_