محصولات پودری

محصولات سنتی

 

گچ سارالیت
گچ دکوپلاست
بلوک گچی
محصولات پلیمری

 

گچ پلیمری پاششی (MP Base)
گچ پلیمری پاششی (MP Ultra)
گچ پلیمری پرداخت (Skimlite)
گچ پلیمری دستی (Izogips)​​
گچ مخصوص فوم و بتن (Betogips)
بتونه

 

بتونه نقاشی (Painting Putty)
چسب کاشی

 

چسب کاشی و سرامیک (TA One)
چسب کاشی و سرامیک (TA Plus)
چسب کاشی

 

ابزار آلات گچ کاری
دستگاه گچ پاش

کد پستی

1968855151

فکس

021-88674299

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_